Navštívili jsme muzeum výtopny a pevnost Josefov. Na závěr jsme zašli na laser game.
Výlet jsme si všichni užili na maximum.