Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu č. 391/2013 Sb. zavádí povinnost zdravotních prohlídek pro všechny sportovce účastnící se organizovaných soutěží. Každý hráč v jakékoliv věkové kategorii hrající soutěž za oddíl, který je členem Českého florbalu, je z pohledu této vyhlášky považován za výkonnostního sportovce

Co každý výkonnostní sportovec musí absolvovat:

  • vstupní lékařskou prohlídku - absolvuje sportovec obvykle jednou, a to před registrací do Českého florbalu.
  • pravidelnou lékařskou prohlídku - absolvuje sportovec každých 12 měsíců.

Dle legislativy Českého florbalu musí mít každý hráč uvedený na soupisce družstva v den uvedení na soupisku a také v den nastoupení k soutěžnímu utkání lékařský posudek vydaný poskytovatelem zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost a nebo poskytovatelem zdravotních služeb v oboru tělovýchovné lékařství se závěrem, že je hráč zdravotně způsobilý hrát florbal. Lékařský posudek nesmí být starší 12 měsíců. Řídící orgán soutěže je oprávněn provádět kontrolu dokumentů o zdravotní způsobilosti hráčů.

Formulář o zdravotní prohlídce najdete zde. Český florbal doporučuje používat u lékařů právě tuto Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu. Poté, co sportovec úspěšně absolvuje zdravotní prohlídku, nahraje naskenovaný (ofocený) dokument do Členské sekce, kde jej sekretariát klubu v případě správnosti všech údajů potvrdí.